همه كنكوري‌های ۸۷ به دانشگاه مي‌روند

                           21.gif21.gif21.gif21.gif21.gif21.gif21.gif34.gif21.gif21.gif21.gif21.gif21.gif21.gif21.gif

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو به يك ميليون و 500 هزار نفر از سال آينده و برابري تقاضاي ورود با ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور خبر داد.

دكتر حسن خالقي با اشاره به تحقق بخش عظيمي از اهداف پيش‌بيني شده آموزش عالي در برنامه چهارم توسعه، اظهار كرد: توسعه دوره‌هاي كارداني، كارشناسي و به ويژه تحصيلات تكميلي، ارتقاي كيفيت در آموزش عالي و بهبود هرم هيات علمي دانشگاه‌ها با جذب اعضاي هيات علمي دكتري و ‌اصلاح شاخص استاد به دانشجو در دانشگاه‌ها از اقداماتي است كه طي سال‌هاي گذشته و به ويژه دو سال اخير با همت و تلاش جامعه دانشگاهي محقق شده است.

وي با بيان اينكه ظرفيت آموزش عالي امسال به حدود يك ميليون و 200 هزار نفر رسيده است، اظهار كرد: به عبارت ديگر امسال از هر 4 نفر سه نفر وارد دانشگاه مي‌شوند.

/ 0 نظر / 11 بازدید