فرصتها هیچ وقت از بین نمی روند بلکه شخص دیگری فرصت از دست رفته ما را تصاحب خواهد کرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید