فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری 1388

فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری 1388

الف- دروس عمومی

نام درس

نام کتاب در سالی – واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زبان و ادبیات فارسی


ادبیات فارسی (2)

1/220

دوم

85

کلیه رشته‌ها


ادبیات فارسی (3)

1/249

سوم

86

کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی


زبان و ادبیات فارسی 1 و 2

1/283

پیش‌دانشگاهی

87

کلیه رشته‌ها


ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)

2/249

سوم

86

مخصوص علوم انسانی


زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی)

4/249

سوم

86

مخصوص علوم انسانی


زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

3/249

سوم

86

کلیه رشته‌ها (غیر از علوم انسانی)

2- عربی


عربی 2 (غیر از علوم انسانی)

1/224

دوم

85

کلیه رشته‌ها (غیر از علوم انسانی)


عربی 2 (علوم انسانی)

2/224

دوم

85

مخصوص علوم انسانی


عربی 3 (غیر از علوم انسانی)

1/254

سوم

86

کلیه رشته‌ها (غیر از علوم انسانی)


عربی 3 (علوم انسانی

2/254

سوم

86

مخصوص علوم انسانی

3- فرهنگ و معارف اسلامی


قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)

222

دوم

85

کلیه رشته‌ها


قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)

251

سوم

86

کلیه رشته‌ها


معارف اسلامی (دین و زندگی)

1/285

پیش‌دانشگاهی

87

کلیه رشته‌ها

4- زبان انگلیسی


انگلیسی 3

1/252

سوم

86

کلیه رشته‌ها


انگلیسی 1 و 2

1/284

پیش‌دانشگاهی

87

کلیه رشته‌ها

ب- دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس

نام کتاب در سالی – واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- ریاضیات


هندسه 1

2/233

دوم

85

 


آمار و مدلسازی

3/234

دوم

85


هندسی 2

4/258

سوم

86


ریاضیات 2

2/234

دوم

85


حسابان

1/258

سوم

86


جبر و احتمال

2/258

سوم

86


هندسه تحلیلی و جبر خطی

1/294

پیش‌دانشگاهی

87


حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2

1/295

پیش‌دانشگاهی

87


ریاضیات گسسته

1/296

پیش‌دانشگاهی

87

2- فیزیک


فیزیک 1 و آزمایشگاه

2/206

اول

84

 


فیزیک 2 و آزمایشگاه

2/226

دوم

85


فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

4/256

سوم

86


فیزیک 1 و 2 (ویژه ریاضی)

2/293

پیش‌دانشگاهی

87

3- شیمی


شیمی 2 و آزمایشگاه

1/227

دوم

85

 


شیمی 3 و آزمایشگاه

1/257

سوم

86


شیمی 1 و 2

1/289

پیش‌دانشگاهی

87

 

ج- دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس

نام کتاب در سالی – واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- زمین‌شناسی


زمین‌شناسی

1/262

سوم

86

 


علوم زمین

1/291

پیش‌دانشگاهی

87

2- ریاضیات


هندسه 1

2/233

دوم

85

 


ریاضیات 2

2/234

دوم

85


آمار و مدلسازی

5/258

سوم

86


ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)

3/258

سوم

86


ریاضیات عمومی 1 و 2

1/292

پیش‌دانشگاهی

87

3- زیست شناسی


زیست شناسی و آزمایشگاه 1

1/231

دوم

85

 


زیست شناسی و آزمایشگاه 2

1/261

سوم

86


زیست شناسی

2/290

پیش‌دانشگاهی

87

4- فیزیک


فیزیک 1 و آزمایشگاه

2/206

او ل

84

 


فیزیک 2 و آزمایشگاه

2/226

دوم

85


فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)

3/256

سوم

86


فیزیک 1 و 2 (علوم تجربی)

1/288

پیش‌دانشگاهی

87

5- شیمی


شیمی 2 و آزمایشگاه

1/227

دوم

85

 


شیمی 3 و آزمایشگاه

1/257

سوم

86


شیمی 1 و 2

1/289

پیش‌دانشگاهی

87

 

د- دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس

نام کتاب در سالی – واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

1- ریاضیات


ریاضیات 1

1/211

اول

84

 


آمار و مدلسازی

3/234

دوم

85


ریاضی (ویژه علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)

6/258

سوم

86


ریاضی پایه

2/292

پیش‌دانشگاهی

87

2- اقتصاد


اقتصاد

1/240

دوم

85

 

3- زبان و ادبیات فارسی


تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

1/246

دوم

85

 


تاریخ ادبیات ایران و جهان 2

1/276

سوم

86


آرایه‌های ادبی

1/280

سوم

86


ادبیات فارسی 1

2/283

پیش‌دانشگاهی

87


ادبیات فارسی 2

3/283

پیش‌دانشگاهی

87

4- زبان عربی


عربی 2 (ویژه علوم انسانی)

2/224

دوم

85

 


عربی 3 (ویژه علوم انسانی)

2/254

سوم

86


عربی 1 و 2

1/316

پیش‌دانشگاهی

87

5- تاریخ


تاریخ ایران و جهان 1

4/235

دوم

85

 


تاریخ ایران و جهان 2

3/271

سوم

86


تاریخ شناسی

1/302

پیش‌دانشگاهی

87

6- جغرافیا


جغرافیای 1

2/225

دوم

85

 


جغرافیای 2

4/271

سوم

86


جغرافیا

2/297

پیش‌دانشگاهی

87

7- علوم اجتماعی


جامعه‌شناسی 1

1/243

دوم

85

 


جامعه‌شناسی 2

1/281

سوم

86


علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی نظام جهانی)

1/300

پیش‌دانشگاهی

87

8- فلسفه


فلسفه

1/277

سوم

86

 


فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

1/317

پیش‌دانشگاهی

87

9- منطق


منطق

277

سوم

86

 

10- روان‌شناسی


روان‌شناسی

1/268

سوم

86

 


/ 1 نظر / 24 بازدید
پرديس

سلام ميشه لطفا منابع سوالات گروه منحصرا زبان رو هم بذارين؟