سایتهای اینترنتی دانشگاههای ایران

دانشگاه فردوسی مشهد  www.um.ac.ir

 

ارومیه www.urmia.ac.ir

اراک www.araku.ac.ir

 

اصفهان www.ui.ac.ir 

الزهرا(س) www.alzahra.ac.ir

 

ایلام www.eilam.ac.ir 

بوعلی سینا(همدان) www.basu.ac.ir

 

بیرجند www.brigand.ac.ir

امام خمینی(قزوین) www.ikiu.ac.ir

 

آذربایجان(تبریز) www.tabrizu.ac.ir

 

تربیت معلم سبزوار www.sttu.ac.ir

 

تربیت معلم تهران www.saba.tmu.ac.ir

 

دانشگاه تهران www.ut.ac.ir

 

خلیج فارس(بوشهر) www.pgu.ac.ir 

رازی(کرمانشاه) www.razi.ac.ir

 

زابل www.zabol.ac.ir 

زنجان www.znu.ac.ir

 

سمنان www.semnan.ac.ir 

سیستان(زاهدان) www.hamoon.ac.ir

 

شهرکرد www.sku.ac.ir 

 شهید باهنر(کرمان) www.uk.ac.ir

 

شهیدبهشتی(تهران) www.cc.sbu.ac.ir

 

شهیدچمران(اهواز) www.cua.ac.ir

شیراز www.shirazu.ac.ir

 

شاهرود www.shahrood.ac.ir 

صنعت نفت www.put.ac.ir

 

صنعتی شریف www.sharif.ac.ir

 

علامه طباطبائی www.atu.ac.ir 

علوم پایه دامغان www.subs.ac.ir

 

 گرگان   www.gau.ac.ir 

خرمشهر www.khumsi.ac.ir

 

کاشان www.kashanu.ac.ir

کردستان(سنندج) www.uok.ac.ir

 

گیلان www.guilan.ac.ir 

خرم آباد(لرستان) www.lu.ac.ir

 

ولیعصر(رفسنجان) www.vru.ac.ir

هرمزگان www.hormozgan.ac.ir

 

یاسوج www.yu.ac.ir 

یزد www.yazduni.ac.ir

 

/ 0 نظر / 22 بازدید