دروس عمومی

 • زبان وادبیات فارسی               4
 • زبان عربی                           2
 • فرهنگ و معارف اسلامی        3
 • زبان خارجی                         2

علوم تجربی           زیرگروه1        2       3      4      5

 1. زمین                      0            1       4       1       1
 2. ریاضی                    2            3       3       4       3
 3. زیست                    4            4       2       2       2
 4. فیزیک                    2            2       2       3       2
 5. شیمی                  3            4       2       2       2

علوم ریاضی

 1. ریاضی                   4            4       3
 2. فیزیک                    3            3       2
 3. شیمی                  2            3       3

علوم انسانی

 1. ریاضی                   2           4       4       3       3
 2. اقتصاد                   1           2       3       2       2
 3. زبان و ادبیات           4           2       2       2       2
 4. عربی                    4           1       1        1       1
 5. تاریخ و جغرافیا        1           1       1        3       1   
 6. علوم اجتماعی       1           3       2        2       3
 7. فلسفه و منطق      3           1       1        2       2
 8. روان شناسی        1           2       1        3       3

هنر

 1. درک عمومی هنر   4           3       3        3        3
 2. ریاضی فیزیک        1           3       1        1        1
 3. ترسیم فنی          1          2       2        1         1
 4. خلاقیت تصویری     4          4       2       2         1
 5. خلاقیت نمایشی   1          1        1        4        1
 6. خلاقیت موسیقی  1          1        1       1        4
 7. خواص مواد           1          1        1       1        1        

زبانهای خارجی

 1. زبان انگلیسی       4         0        0
 2. زبان آلمانی          0          4       0
 3. زبان فرانسه         0          0       4

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید