جدول زمانبندی ثبت نام و برگزاری کلیه آزمونها

نوع آزمون

تاریخ ثبت­نام

تاریخ برگزاری آزمون


     
آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
ثبت‎نام انجام شد

87/4/21


آزمون دوره­های فراگیر کارشناسی پیام­نور
ثبت‎نام انجام شد

87/5/25


آزمون دوره­های فراگیر کارشناسی ارشد پیام­نور
ثبت‎نام انجام شد

87/5/25


آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده­های فنی و حرفه­ای
ثبت‎نام انجام شد

87/5/4


آزمون دارندگان مدرک معادل کاردانی
ثبت‎نام انجام شد

87/4/20


آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد
ثبت‎نام انجام شد

87/7/12

/ 0 نظر / 20 بازدید