معرفی رشته

تکنسین پروتزهای دندانی

هدف تربیت متخصصان مورد نیاز لابراتورهای دندانپزشکی مراکز آموزشی , درمان دولتی و خصوصی است.

داوطلب باید از قابلیت کافی برای انجام دادن کارهای دقیق و حساس لابراتوری دندانسازی برخوردار باشد.

فارغ التحصیل این رشته به عنوان عضوی از گروه دندانپزشکی می تواند در ساختن پروتزهای دندان به دندانپزشک کمک کند.

/ 1 نظر / 17 بازدید
بیتا

خيلی بی معنی