تاریخ‌، محل‌ و نحوه‌ توزیع‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ داوطلبان‌آزمون‌ سراسری‌ 1387

الف‌ - محل‌ توزیع‌ کارت

محل‌توزیع‌کارت‌ورودبه‌جلسه‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌گروههای‌آزمایشی‌علوم‌ریاضی‌وفنی‌، علوم‌ تجربی‌،علوم‌انسانی‌ ،هنروزبانهای‌خارجی‌برمبنای‌شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ که‌ دربند 37 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 1 می‌باشد.

ب‌ - نحوه‌ توزیع‌ کارت‌ و تاریخهای‌ توزیع‌ آن

کارتهای‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌ ،علوم‌ تجربی‌ ، علوم‌انسانی‌ ،هنروزبانهای‌خارجی‌باتوجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 2 (به‌ جز شهرستانهای‌ تهران‌ و شمیرانات‌) در حوزه‌های‌ سراسر کشوروبراساس‌ سال‌ تولد آنان‌ توزیع‌ می‌گردد. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ سال‌ تولدخود درتاریخهای‌ تعیین‌ شده‌، شخصا"برای‌ دریافت‌ کارت‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ های‌ ذیربط‌ (حوزه‌های‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌2)مراجعه‌ نمایند.
1-نحوه‌ توزیع‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 87 داوطلبان‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2 (به‌ جز داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌پنج‌گانه‌ شهرستانهای‌ تهران‌ و شمیرانات‌) براساس‌ سال‌ تولد آنان‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد.
1-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1369 و سالهای بعدازآن‌ از ساعت‌ 7 لغایت‌ 12 روز دوشنبه‌ 3/4/1387.
2-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1368 از ساعت‌ 14 (2 بعدازظهر) لغایت‌ 19 روز دوشنبه‌3/4/1387.
3-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سالهای‌ 1366 و 1367 از ساعت‌ 7 لغایت‌ 12 روز سه‌‌شنبه‌ 4/4/1387.
4-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1365 و سالهای قبل‌ازآن‌ از ساعت‌ 14 (2 بعدازظهر) لغایت‌ 19 روز سه‌شنبه‌ 4/4/1387.
2-کلیه‌ خواهران‌ و برادرانی‌ که‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، یکی‌از شهرستانهای‌ تهران‌ ویا شمیرانات‌ می‌باشد، لازم‌ است‌ براساس‌ سال‌ تولد وشماره‌ شناسنامه‌ و باتوجه‌ به‌ جدول‌شماره‌ 3 برای‌ دریافت‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌آزمون‌ به‌ حوزه‌ های‌ مربوط‌ مراجعه‌ نمایند.
تذکر مهم‌: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، یکی‌ از بخشهای‌‌چایپاره‌ (کد 159)شهرستان‌ خوی‌، امام‌زاده‌ «بادرود» (کد 246) شهرستان‌ نطنز، باغ‌ بهادران‌ (کد 237) شهرستان‌ لنجان،‌ بخش‌ برخوار (کد 214) شهرستان برخوار و میمه، برخوار مرکزی (کد‌ 215) شهرستان‌ برخوار و میمه‌، بوئین‌ و میاندشت‌ (کد227) شهرستان‌ فریدن‌، خوروبیابانک‌(کد242) شهرستان‌ نائین‌ ، میمه‌(کد216) شهرستان‌ برخوار و میمه‌ ،بدره‌ (کد 255) شهرستان‌ دره‌ شهر، هلیلان (کد 263) شهرستان شیروان و چرداول، ملکشاهی (کد264) شهرستان مهران ، خارک (کد267) شهرستان بوشهر، چهاردانگه (کد289) شهرستان اسلام شهر، کهریزک (کد302) شهرستان ری ، قدس‌ (کد 311) شهرستان‌ شهریار، گلستان‌ (کد298) و بوستان (کد 300)شهرستان‌ رباط‌ کریم‌ ، قرچک (کد323) شهرستان ورامین ، ملارد (کد 312) شهرستان‌ شهریار، کیار (کد332) شهرستان‌شهرکرد، بشرویه‌ (کد351) شهرستان‌ فردوس‌، بجستان‌ (کد409) شهرستان‌ گناباد، جغتای (کد392) شهرستان سبزوار، جلگه‌ زاوه‌ (کد375) شهرستان‌ تربت‌حیدریه‌ ، جوین (کد393) شهرستان سبزوار ، زبرخان‌ (کد418) شهرستان‌ نیشابور، راز و جرگلان (کد 424) شهرستان بجنورد، بندرامام‌ خمینی‌(ره‌) (کد 452)شهرستان‌ بندرماهشهر، هویزه (کد465) شهرستان‌دشت‌آزادگان، شیبکوه (کد 581) شهرستان فسا، میمند (کد 585) شهرستان فیروزآباد ، اوز (کد593) شهرستان لارستان، بیرم (کد 595) شهرستان لارستان، جویم (کد596) شهرستان لارستان ، اشکنان (کد 602) شهرستان لامرد، رستم‌ (کد612) شهرستان‌ ممسنی‌، زرقان (573) شهرستان شیراز، سروستان‌ (کد574) شهرستان‌ شیراز،کربال‌ (کد575) شهرستان‌ شیراز، کوار(کد 576)شهرستان‌ شیراز، گراش (598) شهرستان لارستان، آباده‌طشک (کد619) شهرستان نی‌ریز، انار(کد688)شهرستان‌ رفسنجان‌ ، رابر (کد674) شهرستان‌ بافت‌ ، نرماشیر(کد682) شهرستان بم، باشت (کد761) شهرستان گچساران، چرام (کد755) و لنده (کد757) شهرستان کهکیلویه ، گالیکش‌ (کد782)شهرستان‌ مینودشت‌ ، گمیشان‌ (کد769) شهرستان‌ ترکمن‌، کلاچای‌ (کد805) شهرستان‌ رودسر، بندپی‌ شرقی‌ (کد857) شهرستان‌بابل‌، چمستان‌ (کد893) شهرستان‌ نور ، شیرگاه‌‌(کد884)‌شهرستان‌‌سوادکوه‌، عباس‌ آباد (کد870) شهرستان‌ تنکابن‌ ،فریدون‌ کنار(کد864) شهرستان‌ بابلسر، کلاردشت‌ (کد876) شهرستان‌ چالوس‌، میاندورود(کد883) شهرستان‌ ساری‌، بیابان(کد944) شهرستان میناب و کیش‌ (کد925) شهرستان‌ بندرلنگه‌ می‌باشد و در یکی‌ از گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌ ، علوم‌ تجربی‌ ، علوم‌انسانی‌ ، هنر و یا زبانهای‌ خارجی‌ شرکت‌ کرده‌اند بایدبرای‌ دریافت‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ امتحان‌ خود به‌ ترتیب‌ به‌ بخشهای ‌ چایپاره‌شهرستان‌ خوی‌،امامزاده‌ (بادرود) شهرستان‌ نطنز، باغ‌ بهادران‌ شهرستان‌ لنجان‌، برخوار شهرستان برخوار و میمه، برخوار مرکزی‌ شهرستان‌ برخوارومیمه‌ ، بوئین‌ و میاندشت‌ شهرستان‌ فریدن‌ ، خور و بیابانک‌ شهرستان‌ نائین‌ ، میمه‌ شهرستان‌ برخوار و میمه‌ ، بدره‌ شهرستان‌ دره‌شهر، هلیلان شهرستان شیروان و چرداول، ملکشاهی شهرستان مهران، خارک شهرستان بوشهر، چهاردانگه شهرستان اسلامشهر، کهریزک شهرستان ری، قدس‌ شهرستان‌ شهریار، گلستان‌ شهرستان‌ رباط‌ کریم‌ ،قرچک شهرستان ورامین ، ملارد شهرستان‌ شهریار، کیار شهرستان‌ شهرکرد،‌بشرویه‌‌شهرستان‌فردوس‌‌،‌ بجستان‌‌شهرستان‌‌گناباد،جغتای شهرستان سبزوار، جلگه‌‌زاوه‌ شهرستان‌ تربت حیدریه‌، جوین شهرستان سبزوار، زبرخان‌ شهرستان نیشابور، راز و جرگلان شهرستان بجنورد، ‌بندرامام‌‌خمینی‌(ره‌)‌شهرستان‌ بندرماهشهر، هویزه شهرستان دشت آزادگان، شیبکوه شهرستان فسا، میمند شهرستان فیروزآباد، اوز شهرستان لارستان، بیرم شهرستان لارستان، جویم شهرستان لارستان ، اشکنان شهرستان لامرد، رستم‌ شهرستان‌ ممسنی‌ ، زرقان شهرستان شیراز، سروستان‌ شهرستان‌ شیراز، کربال‌ شهرستان‌شیراز، کوار شهرستان‌ شیراز، ‌گراش شهرستان لارستان، ‌آباده‌طشک شهرستان نی‌ریز، انارشهرستان‌ رفسنجان‌ ، رابر شهرستان‌ بافت‌، نرماشیر شهرستان بم، باشت شهرستان گچساران ، چرام و لنده شهرستان کهکیلویه ، گالیکش‌ شهرستان‌ مینودشت‌ ، گمیشان‌ شهرستان‌ ترکمن‌ ،کلاچای‌ شهرستان‌ رودسر، بندپی‌ شرقی‌ شهرستان‌ بابل‌ ،چمستان‌ شهرستان‌ نور، شیرگاه‌ شهرستان‌ سوادکوه‌ ، عباس‌ آبادشهرستان‌ تنکابن‌ ، فریدون‌ کنارشهرستان‌ بابلسر، کلاردشت‌ شهرستان‌ چالوس‌ ، میاندورود شهرستان‌ساری‌ ، بیابان شهرستان میناب و کیش‌ شهرستان‌ بندرلنگه‌‌ مراجعه‌ نمایند.

ج‌- مدارک‌ مورد نیاز برای‌ دریافت‌ کارت‌ ورودی‌

برای‌ دریافت‌ کارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ مدارک‌ زیر مورد نیاز است‌ .
کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و یا کارت‌ شناسایی‌ معتبر عکسدار که‌ حاوی‌ مشخصات‌ فردی‌ داوطلب‌ باشد.
تذکر مهّم : برای‌ داوطلبانی‌ که‌ مدارک‌ ثبت‌ نام‌ آنان‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ عمومی‌ واختصاصی‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 (ازلحاظ‌ نوع‌مدرک‌ تحصیلی‌ و...) باطل‌ و قبلا" نیز باآنها مکاتبه‌ شده‌ است‌ ، کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ صادرنشده‌ وتوصیه‌ می‌شود ازمراجعه‌ به‌ حوزه‌ های‌ توزیع‌ کارت‌ خودداری‌ نمایند.

د- تذکرهای‌ مهم‌

1-کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ کارت ملی ویا شناسنامه‌ عکسدار و یا هرنوع‌ کارت‌ شناسایی‌ معتبر عکسدار منحصرا" به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسلیم‌ خواهدشد ولذا از تسلیم‌ کارت‌ ورودی‌ به‌ غیر داوطلب‌ خودداری‌ می‌شود.
2 -رعایت‌ شئونات‌ اسلامی‌ ، بویژه‌ پوشش‌ اسلامی‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ به‌ هنگام‌ دریافت‌ کارت‌ ورودی‌ و شرکت‌ در آزمون‌ الزامی‌ است‌ .
3-در روی‌ کارت‌ ورودی‌ نام‌ خانوادگی‌ ،نام‌ ، جنس، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌ ،محل تولد،گروه آزمایشی ، زبان امتحانی، دین ، محل اخذ مدرک سال ماقبل دیپلم ، شماره دانش آموزی ، سال و محل اخذ مدرک دیپلم ، عنوان دیپلم ،سال و محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی ، عنوان دوره پیش دانشگاهی، سهمیه ، نوع معلولیت ،علاقه‌مندی‌ به‌ رشته‌های‌پیام‌ نورو موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ ، متقاضی‌ بورسیه‌ کارمندی یا آموزگاران ، بهیاران ، علاقه مندی به گروههای هنر و زبانهای خارجی، دارای مدرک کاردانی و همچنین معدل کتبی دیپلم ، محل آزمون ، شماره پرونده و زمان برگزاری آزمون درج گردیده است.
4-درخصوص‌ مشخصات‌ شناسنامه‌ای‌ (شامل‌ نام‌ خانوادگی‌ ، نام‌ ، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌)، سهمیه‌ ، عنوان‌ دیپلم‌ ‌ یا عنوان‌ مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌، نام‌ محل‌ اخذ دیپلم‌ وسال‌ ماقبل‌ آن‌، معدل کتبی دیپلم (معدل امتحانات نهایی سال سوم متوسطه)، نام‌ محل‌ اخذ مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌ ، علاقه‌مندی‌ به‌ رشته‌ های‌پیام‌ نور، موسسات‌ غیر انتفاعی‌ و غیردولتی‌ ‌، استفاده‌ از بورسیه‌ آموزگاران‌ یا بهیاران‌، کارمندی‌ ، شهرستان‌ محل‌ تولد، مدرک کاردانی و شماره دانش آموزی درصورت‌ مشاهده‌ اختلاف‌ در هریک‌از مواردمذکور باآنچه‌ که‌ در کارت‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نامی‌ درج‌ نموده‌اید، از کارت‌ ورودی ‌فتوکپی‌ تهیه‌ و در فتوکپی‌ دور مورد یا موارد مربوط‌ راخط‌ بکشید وصحیح‌ آن‌ را با خط‌ خوانا و بدون‌ قلم‌ خوردگی‌ باخودکارقرمز در بالای‌ آن‌ بنویسید وفتوکپی‌ مربوط‌ را به‌ نماینده‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در حوزه‌ توزیع‌ کارت‌ تحویل‌ نمایید. بدیهی‌است‌ این‌ مواردپس‌ ازبرگزاری‌آزمون‌درسازمان‌سنجش‌آموزش‌کشور باتوجه‌ به‌ مدارک‌ بررسی‌ و اصلاح‌ خواهد شد.
5- چنانچه‌ تفاوتی‌ بین‌ درج‌ نام‌ گروه‌ آزمایشی‌ ، دین ، زبان‌ خارجی‌ امتحانی‌، جنس ، علاقه‌مندی‌ به‌ شرکت‌ در گروه‌ آزمایشی‌ هنر وگروه‌آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ با آنچه‌ که‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ درج‌ نموده‌ایدومندرجات‌ کارت‌ ورودی‌ مشاهده‌ نمودید،سریعا" به‌ واحد رفع‌ نقص‌ مستقر در حوزه‌ توزیع‌ کارت‌ مراجعه‌ و مورد یا موارد را گزارش‌ دهید و موضوع‌ را پی‌گیری‌ نمایید تاقبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ باتوجه‌ به‌ مدارک‌، برحسب‌ مورد اقدام‌ گردد.
6ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و زبانهای‌خارجی‌ که‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 40 تقاضانامه‌ ‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ هنر نیز جداگانه‌ صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ هنر را نیز علاوه‌ بر کارت‌ ورود به‌ جلسه‌گروه‌آزمایشی‌ مربوط‌ ازموزعین‌کارت‌ ورودی‌ دریافت‌دارند. بدیگرسخن‌ برای‌ این‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو کارت‌ ورود به‌ جلسه ‌ صادرشده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ هر دوکارت‌ ورود به‌ جلسه‌ را از باجه‌ ذیربط‌ به‌ همراه‌ سایر مدارک‌ دریافت‌ نمایند.
7ـ برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌،علوم‌ تجربی‌،علوم‌ انسانی‌ و هنر که‌علاقه‌ مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 41 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ زبانهای‌ خارجی‌ نیز صادرگردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ را نیز علاوه‌ بر کارت‌ گروه‌ آزمایشی‌ مربوط‌ ازموزعین‌ کارت‌ ورودی‌ دریافت‌ دارند. به‌ دیگر سخن‌ برای‌ این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ صادر شده‌ است‌ که‌ لازم‌است‌ هر دو کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ را از باجه‌ ذیربط‌ به‌ همراه‌ سایر مدارک‌ دریافت‌ نمایند.
8ـ برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ که‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در گروه‌ هنر و همچنین‌ گروه‌ زبانهای‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیفهای‌ 40 و 41 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، سه‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ (یک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌یا علوم‌ تجربی‌ و یا علوم‌ انسانی‌ و دو کارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌. این‌ قبیل‌ ازداوطلبان‌ باید هر سه‌ کارت‌ ورودی‌ را از موزع‌ ذیربط‌ به‌ همراه‌ سایر مدارک‌ دریافت‌ دارند.
9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ که‌ عنوان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام‌جدید آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ می‌باشد و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ بوده‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ گروه‌ مذکــور ،درس‌اصول‌ و عقاید و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ اکید می‌شود که‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما که‌ بهمراه‌ کارت‌ ورودی‌دریافت‌ خواهند داشت‌ توجه‌ نمایند. وضعیت‌ چنین‌ داوطلبانی‌ که‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌ و عقاید و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقا" در دفترچه‌ راهنمای‌ شرکت‌ درآزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
10ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ یکی‌ از بندهای‌ 1یا2 یا 3 یا 4 و یا 5 ردیف‌16 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ نموده‌ و مدرک‌ مورد تایید از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ ورودی‌، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ است‌.چنانچه‌ داوطلبی‌ یکی‌ ازبندهای‌مذکورراعلامتگذاری‌ ومدرک‌موردتاییدرانیز ارسال نموده ولی‌ در کارت‌ ورود به جلسه وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ مراتب‌ را سریعا" به‌ نماینده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌مشخص‌ گردد.
11-داوطلبان‌ مشمول‌ هریک‌ از بندهای‌ 5، 6 ، 7، 8، 9 و یا 10 فوق‌، لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ خود رامشخص‌کرده‌باشند ، بدیهی‌ است‌ درحین‌ اجرای‌ آزمون‌ و بعداز آن‌ اقدامی‌ انجام‌ نخواهد شد.
12- از آنجا که‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 منحصرا" آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ دارای‌مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ می‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌بوده‌اند،بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 نمی‌باشند و بدیهی‌ است‌ درصورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.
13- به‌ داوطلبان‌ توصیه‌ می‌ شود که‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنمایی‌ که‌ به‌ همراه‌ کارت‌ ورودی‌ دریافت‌ خواهند داشت‌، دقیقا" مطالعه‌نمایند و چنانچه‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ رشته‌ یا رشته‌های‌ دارای‌ شرایط‌ خاص‌ متمرکز( رشته‌ هایی‌ که‌ نیاز به‌ مصاحبه‌ یامعاینه‌ ویامصاحبه‌ ومعاینه‌ دارد) باشند، از قبل‌ ضوابط‌ آنها را دقیقا" مطالعه‌ وباتوجه‌ به‌ دستورالعمل‌ های‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای‌مذکور، شماره‌ مورد ویاموارد (حداکثر 2 مورد)مربوط‌ رادر پشت‌ کارت‌ ورودی‌ یادداشت‌ نموده‌ تا به‌ هنگام‌ برگزاری‌ آزمون، ‌علاقه‌ مندی‌ خود را به‌ انتخاب‌ رشته‌ یا رشته‌های‌ مذکور با پرکردن‌ مستطیل‌ یا مستطیلهای‌ مقابل‌ مورد یاموارد مورد نظر تعیین‌شده‌ در پاسخنامه‌، بامداد سیاه‌ نرم‌ پررنگ‌ براساس‌ کدهای‌ یادداشتی‌ در پشت‌ کارت‌ ورودی‌، اقدام‌ نمایند.
14ـ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ سهمیه غیر از مناطق بر روی کارت ورود به جلسه آنان درج گردیده است، سهمیه درج شده بر اساس تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط می باشد. بدیهی است هریک از متقاضیان سهمیه غیر از مناطق که سهمیه آنان مورد تایید قرار نگرفته است و به دیگر سخن سهمیه مناطق بر روری کارت ورود به جلسه آنان درج شده است باید به ارگان مربوطه مراجعه و نسبت به تهیه فرم مخصوص اقدام و فرم سهمیه تایید شده را توسط پست پیشتاز به نشانی تهران– صندوق پستی 1314-15875 سازمان سنجش آموزش کشور– اداره ثبت نام به نحوی ارسال نمایند که حداکثر تا تاریخ 15/4/87 تحویل سازمان گردد. در غیراینصورت ایندسته از داوطلبان با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد. ضمناً توضیحات لازم در بند 6 صفحه 6 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون که همراه با کارت ورود به جلسه تحویل داوطلبان می‌شود، درج گردیده است.

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریا ل تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
درخاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ حتی‌ درروزهای‌ تعطیل‌ از ساعت‌ 8 الی‌ 12 و از ساعت‌ 13 الی‌ 17 آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای
‌ 88923595 الی 99 به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

برای مشاهده جدول شماره 1 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده جدول شماره 2 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده جدول شماره 3 اینجا را کلیک کنید

/ 6 نظر / 108 بازدید
آبرا

ارد بزرگ : در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود ، در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید.[گل]

معصومه

من ریدم توی سایتتون

معصومه

[سبز]