شرایط اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390

رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور به طرح حذف کنکور در سال 1390 اشاره کرد و گفت: مصوبه مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده است ما را ملزم می کند تا از سال 1390 سوابق تحصیلی را جایگزین کنکور سراسری کنیم در حال حاضر سوابق تحصیلی از استاندارد خاص و مطلوبی برخوردار نیست و تنها آزمونی که به شکل سراسری در کشور برگزار می شود آزمون سال سوم دبیرستان است لذا آموزش و پرورش باید گام های اساسی را در این زمینه بردارد و سوابق تحصیلی بیشتری را ایجاد کند.

 

رئیس سازمان سنجش افزود: بنابراین در صورتی که ابزارهای لازم برای اجرای طرح حذف کنکور فراهم نشود، امکان اجرا نشدن این طرح وجود دارد.

/ 0 نظر / 17 بازدید