فهرست حذفیات کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1387 – (سالی – واحدی)

الف- دروس عمومی

حذفیات پایه تدریس سال چاپ کد کتاب نام کتاب •  یادآوری‌ها: در صفحات 9، 109 و 121 •  گام‌ها: در صفحات 35، 56، 107، 119، 134، 152، 168 و 193 •  فعالیت‌ها شامل: نمونه‌یابی صفحات 15 و 156 – خودکاوی صفحات 97، 100، 130، 131 و 141 – تطبیق صفحات 132، 150، 159، 176 و 181 – همفکری صفحه‌ی 137- بیان نمونه‌ها صفحات 138 و 141 – بررسی صفحات 148، 172 و 185 – تفکّر صفحه‌ی 174 – کشف عوامل صفحه‌ی 189 •  برای مطالعه‌ها: صفحات 14، 13، 26 تا 28، 31 تا 33، 64، 97 تا 98، 100 تا 101، 106، 125، 127 تا 129، 162 تا 166، 177 و 190 تا 191. •  پیشنهادها: صفحات 18، 29 تا 30، 43، 55، 66، 75 تا 77، 85، 92، 118، 133، 167، 178 و 194. •  شعر صفحه‌ی 65 •  کتاب‌شناسی در صفحات 195 تا 198 •  پاورقی‌های کتاب •  ترجمه‌هایی که در خود کتاب در مقابل آیات نوشته شده است. دوم 84 222 قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی 2) •  فعالیتها: شامل بررسی در صفحات 16، 126، 183 و 196- تطبیق در صفحات 49 و 148 – مقایسه در صفحه‌ی 124 اندیشه در صفحه‌ی 143 – ذکر نمونه در صفحه‌ی 152 – خودکاوی در صفحات 117 و 162 – نمونه‌یابی در صفحات 161 و 163 – طبقه‌بندی در صفحات 179 و 182 – راه‌حل در صفحه‌ی 185 – شناسایی عوامل در صفحه‌ی 197 – تکمیل در صفحه‌ی 8 – جستجو در صفحه‌ی 42 – برنامه‌ریزی در صفحه‌ی 131. •  برای مطالعه‌ها: در صفحات 17 تا 19، 27 تا 29، 33، 35 تا 37، 38، 43 تا 44، 46 تا 48، 50 تا 51، 63، 71، 79 تا 86، 93، 94 تا 95، 100 تا 101، 102 تا 103، 104 تا 105، 106، 107، 108 تا 109، 128 تا 130، 132 تا 134، 144، 153 تا 154، 155، 160، 161 تا 162، 177 تا 178، 186 تا 187، 191 تا 192، 193 تا 194 و 199 تا 203. •  پیشنهادها: در صفحات 10، 37، 52، 63، 77، 96، 111، 120، 135، 145، 168، 179 و 188. •  گام‌ها: در صفحات 20، 78، 112، 136، 156، 169 و 198. •  یادآوری‌ها: در صفحات 5، 158 و 171. •  اشعار: در صفحات 32، 35 و 39 •  ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است. •  پاورقی‌ها سوم 85 251 قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی 3) •  یادآوری: در صفحات 3 و 91. •  فعالیت‌ها: استدلال درصفحه‌ی 17 – حل مساله درصفحه‌ی 18 و 138 – تفکر درآیات در صفحه‌ی 28 – بررسی در صفحات 33، 52، 53، 72 و 177 – برنامه‌ریزی در صفحات 33 و 45 – ذکر نمونه‌ها در صفحات 41 و 66- خودارزیابی در صفحات 41، 49 و 54 – خودکاوی در صفحه‌ی 42 – پیشنهاد در صفحه‌ی 56- تطبیق در صفحات 71، 139، 155و 159 – مقایسه‌در صفحات 37 و 117- نمونه‌یابی در صفحه‌ی 175 – هم‌اندیشی در صفحه‌ی 172 و 180 . •  برای مطالعه: در صفحات 10تا13، 21تا 23، 44، 48، 56تا59، 75تا89 (بحث برنامه‌ریزی در دایره‌ی سنت‌ها)، 94 تا 95، 99تا 103، 104تا 108، 111تا113، 136، 140تا144، 147تا150، 157، 158تا 159، 165 تا 167، 175، 179 تا 180، 181تا 182، 184تا 185، 188 تا 193 (بحث برخی احکام زندگی در دنیای امروز) •  برداشت: در صفحات 121 تا 128، 130 تا 133 و 161 تا 164. •  کتاب‌شناسی: از صفحه‌ی 194 تا 198. •  ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است. 7- پاورقی‌ها پیش‌دانشگاهی 86 1/285 معارف اسلامی (دین و زندگی ( •  درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوی از صفحه‌ی 92 تا 96. •  درس 18: قاصدک، از صفحه‌ی 140 تا 149. •  درس 20: از پاریز تا پاریس از صفحه‌ی 158 تا 164. سوم 85 1/249 ادبیات فارسی (3) (غیر علوم انسانی) کلیه‌ی نمونه‌ها به ترتیب عبارت است از: صفحات 51 تا 55 (عدل – موزه کلمانسو) – 129 و 130 (قبض آب) درس 23: اسناد و نوشته‌های حقوقی از 166 تا 180 سوم 85 3/249 زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) درس 9: نفحات صبح سعدی از صفحه‌ی 48 تا 49. درس 10: راه بی‌نهایت حافظ از صفحه‌ی 53 تا 54 درس 20: قسمت اول به بلبل از صفحه‌ی 101 تا 103 درس‌22: قسمت دوم شعرتسلی‌خاطر جامی از صفحه‌ی 130 تا 131 درس 24: افشین و بودلف از صفحه‌ی 142 تا 150 درس‌30: صدای‌پای‌آب، از«چشم‌ها را بایدشست» تا‌صفحه‌ی‌199تا 200 پیش‌دانشگاهی 86 1/283 زبان و ادبیات فارسی 1 و 2 درس 6: دیوار از صفحه‌ی 37 تا 44. درس 13: در سبب عید نوروز از صفحه‌ی 91 تا 94. درس 17: قسمت دوم «در سایه‌ی خورشید» صفحه‌ی 113 و 114. درس 19: قسمت دوم «چند شهر کویری» از صفحه‌ی 126 تا 129. درس 28: قسمت دوم «شولم شولم‌» صفحه‌ی 179. درس 29: قصیده‌ی بهار از صفحه‌ی 187 و 188 سوم 85 2/249 ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) کلیه‌ی نمونه‌ها به ترتیب عبارت است از: صفحات 118 تا 122 (هندی و هندی‌تر – آرش) و 130 تا 135 (اسفندیار در چشم‌پزشکی – قبض آب) درس 20: از صفحات 145 تا 148 املای برخی از کلمات درس 24: اسناد و نوشته‌های حقوق از صفحه‌ی 175 تا 188 سوم 85 4/249 زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی)
ب- دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

حذفیات پایه تدریس سال چاپ کد کتاب نام کتاب فصل هشتم دوم 84 3/234 آمار و مدلسازی
ج- دروس تخصصی گروه علوم تجربی

حذفیات پایه تدریس سال چاپ کد کتاب نام کتاب •  درس اول از صفحه‌ی 1 تا پایان 13 •  درس پنجم صفحه‌ی 81 از تغذیه گیاهی و خاک تا پایان صفحه‌ی 88 دوم 84 1/231 زیست شناسی و آزمایشگاه (1) فصل هشتم سوم 85 5/258 آمار و مدلسازی


د- دروس تخصصی گروه علوم انسانی

حذفیات پایه تدریس سال چاپ کد کتاب نام کتاب فصل هشتم دوم 84 3/234 آمار و مدلسازی از صفحه‌ی 133 (ضرب احتمال‌ها، پیش‌آمدهای مستقل و وابسته) تا پایان کتاب صفحه‌ی 147 پیش‌دانشگاهی 86 2/292 ریاضی پایه نمونه‌ها دوم 84 1/246 تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) تصاویر، نمودارها، جداول، نقشه‌ها و مطالب کادرهای رنگی پیش‌دانشگاهی 86 1/300 علوم اجتماعی فصل دوم از صفحه‌ی 41 تا 57 (ویژگی‌ها و خصوصیات رشد دورة قبل از تولد و... تا ویژگی‌ها و خصوصیات رشد در دورة نوجوانی) سوم 85 1/268 روان‌شناسی کلیه مطالب با عنوان «مطالعه‌ی آزاد» در صفحات 77، 85، 88 و 89، 97 تا 102، 121 تا 123 و 147 تا 151 دوم 84 1/240 اقتصاد دو درس 9 و 18 دوم 84 2/224 عربی (2) (علوم انسانی) - کلیه‌ی مطالب با عنوان «برای مطالعه‌ی بیشتر» - تصاویر و نمودارها سوم 85 1/281 جامعه‌شناسی (2)

/ 4 نظر / 24 بازدید
zahra

سلام خوبين؟ حذفيات کنکوره.... چند روز پيش از برد مدرسه برداشتم کپيشون کنم البته دوباره سر جاش گذاشتم! نه بابا مگه ميشه بی خيال کنکور شد! خب درس ميخونم.. کلاس ميرم اگه وقت کردم به وبلاگم هم سر ميزنم! همين الان تازه از کلاس فيزيک اومدم....! خب دیگه امسالم میگذره.... ممنون که به وبلاگ من اومدین موفق باشین در پناه حق

زهرا

____xxxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxx زهرا xxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _ (¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨(¸.•*¨وبلاگ من آپه ¸.•*´¨)¸.•*´¨)¸.•*´¨)